top of page

Agenda 21 - United Nations agenda to total world domination


De meesten van ons kennen Agenda 2030 inmiddels wel. Maar wat velen niet weten is dat Agenda 2030 slechts een 10 jaren plan is als onderdeel van Agenda 21, die gaat over de gehele 21e eeuw.


Wikipedia over Agenda 21

Agenda 21 is een niet-bindend programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling (ook wel Sustainable Development Goals of SDG's genoemd). Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de VN, de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden, kan worden nageleefd.


Niet-bindend

Vooral het deel 'niet-bindend' is bijzonder te noemen aangezien de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG's) inmiddels wel tot ver in de haarvaten van onze samenleving zijn doorgedrongen. Er worden draconische veranderingen geïmplementeerd zonder mandaat van de kiezers, zowel op nationaal als lokaal niveau!!


Termen die vaak gebezigd worden door politici en gemeentes in de afgelopen jaren zijn:

  • "We" zullen nu eenmaal moeten verduurzamen of vergroenen

  • Dit is toch waar het heengaat in de toekomst

Wat doet voorkomen alsof dit voldongen feiten zijn waarover we het zogenaamd allemaal eens zijn, terwijl er nooit iemand voor gestemd heeft.


VN Conferentie in 1992 in Rio

Al in 1992 zijn de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG's) na 3 jaar voorbereiding opgesteld en door maar liefst 179 overheden goedgekeurd en ondertekend. En die SDG's bevatten eigenlijk alle aspecten van ons leven. Is u toen hierover iets gevraagd? Hebben wij daar destijds over kunnen stemmen? Het antwoord is natuurlijk een dikke NEE!!


De SDG's zijn in een rapport onderverdeeld in maar liefst 40 hoofdstukken, maar de belangrijkste onderwerpen zijn samengevat als volgt:


"Bestrijding van armoede, verandering in consumptiepatronen, bevolking en demografische dynamica, gezondheid, bescherming van de aardatmosfeer, de strijd tegen ontbossing, biodiversiteit & controle van verontreiniging, de rollen van kinderen, de jeugd, vrouwen, plaatselijke autoriteiten en arbeiders, en verder wetenschap, technologieoverdracht, onderwijs, internationale instellingen & mechanismen en financiële mechanismen".


Kortom, dit gaat werkelijk over "alle" aspecten in ons leven. Totale controle over alles!!


Hieronder een video die in 5 minuten samenvat wat Agenda 21 inhoudt.

(het betreft een embed van het Rumble kanaal van New World Order: Blueprint of madman)"Unsustainable" The 'UN’s Agenda For Total World Domination By 2030"

'Unsustainable' MOVIE "The 'UN’s Agenda For Total World Domination By 2030 Documentary" is een lange en zéér complete documentaire over Agenda 21. De documentaire duurt maar liefst 2,5 uur. Maar dat geeft wel aan hoe enorm veelomvattend Agenda 21 in werkelijkheid is, en voor wie er echt meer van wil weten zéér de moeite waard!


Bekijk de video hieronder (het is een 'embed' vanaf het Rumble account van Andrecorbeil).


Als we nieuwe interessante content vinden over Agenda 21 zullen we dit toevoegen aan dit artikel.


Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Om te voorkomen dat we elkaar in de toekomst mogelijk minder of niet meer kunnen bereiken, kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief (zie footer van de website of onze opinie en blog pagina's, daarop staat een pop-up). Op die manier kunnen we elkaar bereiken in tijden van grotere censuur. Uiteraard blijven we wel actief op X (voorheen Twitter), GETTR en sinds kort ook op Thruth Social.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page