top of page
Verzekeringsagent

Blog

Realistisch Nieuws Blog
AOV Verzekering ZZP-ers en Freelancers

Al jaren wordt erover gesproken, de AOV verzekering voor ZZP-ers, Eénmanszaken en Freelancers. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat slechts 20% van deze inmiddels grote groep van naar schatting 1 miljoen mensen een AOV Verzekering heeft afgesloten.

De voornaamste reden om het niet te doen is eenvoudig: "Het is te duur". De overheid wil iets doen aan de lage deelname door een verplichting in te stellen voor het afsluiten van een AOV Verzekering, maar is dat wel zo'n goed idee?

Waarom is een AOV verzekering zo duur 

Waarom vindt de kleine zelfstandige ondernemer de AOV Verzekering dan te duur zul je je wellicht afvragen. Dat komt omdat het principe van gelijkheid zoals bij een zorgverzekering niet van toepassing is. Er wordt namelijk gekeken naar wat voor soort beroep je uitoefent, en hoe meer risicovol hoe meer je betaald. Een bouwvakker of glazenwasser loopt meer risico dan bv. een webdesigner die op kantoor werkt en dus betaald de laatstgenoemde een stuk minder.

En juist daar zit het probleem. Vele beroepen, veruit de meest voorkomende in deze groep van zelfstandigen zijn door de verzekeraars gekenmerkt als risicovol. En nu zult u denken, maar een glazenwasser loopt toch ook meer risico? Klopt, maar ook verpleegsters, thuishulp en zelfs DJ's vallen onder het hoge risico. De enige die vallen in laag risico zijn zeg maar de mensen met een kantoorbaan. Echter weten wij uit eigen onderzoek onder verzekeraars dat burn out de meest voorkomende uitvalreden is. En die staat veelal los van het risico dat een beroep met zich meebrengt. Zo komt een burnout onder kantoorpersoneel juist vaker voor dan onder bouwvakkers!

Het gelijkheidsprincipe 

Verzekeraars zouden dus beter voor het gelijkheidsprincipe kunnen kiezen door de premies 'te middelen' onder de verschillende beroepen om zo het aantal deelnemers te vergroten, want immers, hoe meer deelnemers hoe meer premie er binnenkomt hoe meer er gedekt kan worden en de premie voor iedereen lager uitvalt. Commerciële verzekeraars willen hier kun handen niet aan branden want voordat er van 20% deelname 60% is gemaakt verwacht de verzekeraar teveel claims. Catch 22 dus!

De overheid heeft dit ook ingezien en heeft daarom ingezet op een verplichte AOV verzekering. De grondgedachte is hier het gelijkheidsprincipe, dus als iedereen meedoet valt voor iedereen de premie ook lager uit. De bedoeling is om een standaard premie van tenminste 500,- euro op jaarbasis te verplichten (een soort broodfonds) waar iedere zelfstandig ondernemer (ZZP-ers en Freelancers) aan mee 'moeten' doen. Dan heeft iedereen een soort van basis verzekering waarop aanspraak gemaakt kan worden in geval van arbeidsongeschiktheid.

Maar tegen zo'n lage premie kun je natuurlijk nooit iemand compleet schadeloos stellen voor bv. een jaarinkomen, zelfs niet wanneer iemand een minimumloon verdiend. Daarom komen er uitbreidingsmogelijkheden, dus voor een hogere premie een betere dekking. Tegenstanders zeggen dat het voor vele ZZP-ers en Freelancers dan alsnog onbetaalbaar is, maar je moet je wel oprecht afvragen of je dan geschikt bent als ondernemer.

Na AOV verplichting ook verplichte pensioendeelname? 

Ten slotte komt er aanvullend aan de verplichte AOV Verzekering ook een mogelijkheid voor pensioendeelname. Iedereen die bij de KvK is ingeschreven als éénmanszaak en ooit getracht heeft aan een pensioenfonds deel te nemen, weet dat dit op dit moment niet eens mogelijk is, al zou je willen. Ook hier geldt: hoe meer er deelnemen des te betaalbaarder het voor iedereen wordt.

Deel dit artikel

Heb je vragen? Vul dan aub ons contactformulier in!

bottom of page