top of page

Energieleveranciers informeren klanten niet over gestegen prijzen


De energieleveranciers in Nederland hebben niets gedaan om hun klanten te informeren over de enorme prijsstijgingen. De prijsstijgingen komen niet louter door de hogere gasprijs, maar worden ook gevormd door gestegen leveringskosten en hogere belastingen. Alle Nederlanders hebben het feit dat er hogere energieprijzen komen in 2022 nu vanuit de media moeten vernemen.


Verschuilen achter de grondstoffen Zodra een leverancier een product levert waarbij grondstoffen betrokken zijn zoals brood en dus ook energie, wordt er door de leveranciers hiervan altijd zéér makkelijk omgegaan met prijsstijgingen. Zo van, ja de grondstoffen stijgen, kunnen wij ook niets aan doen, we belasten dit één op één door aan onze klanten.


En dit is vanuit ondernemersperspectief toch wel een hele makkelijke manier van omgang met je klanten. Want energieleveranciers kopen wel zelf energie in, dus inkoop is een belangrijk onderdeel van de prijs. Daarnaast zouden ze veel meer moeten lobbyen bij de politiek en niet zomaar alles voor zoete koek moeten aannemen, mee knikken en meebuigen. Veel grondstofprijsstijgingen worden namelijk veroorzaakt door politieke besluiten.


In Duitsland zijn alle kerncentrales gesloten Denk aan het feit dat Duitsland, omdat ze graag groen willen zijn, al haar kerncentrales heeft gesloten. Dit heeft een enorme prijsstijging tot gevolg gehad omdat hiermee niet alleen minder stroom is opgewekt, maar dit tevens de leveringszekerheid in gevaar heeft gebracht omdat ze nu de meeste energie uit zon en wind moeten halen, en die energiewinning is niet altijd betrouwbaar.


Dit heeft de druk op overige producten van grijze (maar betrouwbare) stroom uit kerncentrales, stookolie of kolen verhoogd met natuurlijk een prijsstijging tot gevolg.


In Frankrijk zijn 4 grote kerncentrales in onderhoud Daarnaast zijn er op dit moment 4 grote kerncentrales in Frankrijk in onderhoud. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen stookt Frankrijk op dit moment oude centrales op met veel duurdere ‘stookolie’. Aangezien Nederland traditioneel veel stroom inkoopt uit Frankrijk begrijpt u wel hoe laat het is.


Minder gas uit Groningen Daarnaast wordt er natuurlijk minder (laag calorisch) gas gewonnen in Groningen wat ook een prijsverhogend effect heeft. Overigens is gas dat uit Rusland komt hoogcalorisch en dat moet worden omgezet omdat het Nederlandse gasnetwerk werkt op laag calorisch gas. Ook die omzetting brengt meer kosten en dus een hogere prijs met zich mee.


Sancties van EU aan Rusland Verder staat de aanleg van de Nord Stream 2 pijpleiding al lange tijd onder druk door politieke besluiten. En last but not least heeft de EU weer sancties opgelegd aan Rusland vanwege ‘vermeende militaire activiteiten’ aan de grens met Oekraïne. Uiteraard is dan vaak de eerste (begrijpelijke) tegenreactie van Rusland om de gaskraan enigszins dicht te draaien met als gevolg schaarste en een hoger tarief, of om direct de gasprijs te verhogen.


Energieleveranciers moeten meer lobbyen De energieleveranciers verschuilen zich achter al deze zaken en doen het af als ‘het is nu eenmaal zo' en dus een voldongen feit. Maar dat is wel erg makkelijk. Zij hebben in Nederland totaal 6,3 miljoen klanten en ze zouden er veel meer aan moeten doen om de politiek in het belang van klanten ervan te overtuigen het beste te doen en te zorgen voor een zo laag mogelijke energieprijs omdat dit immers net als eten behoort tot de eerste levensbehoefte.


Ze zouden best in staat moeten zijn om een vuist te maken. Maar ze zouden ze in ieder geval een uitleg naar kun klanten moeten communiceren waar prijsstijgingen vandaan komen en hoe die worden veroorzaakt. Politieke besluiten die een negatieve invloed hebben op de energieprijs mogen daarin best genoemd worden. Dat zorgt voor meer begrip bij klanten en tevens voor meer druk op de politiek. Die zitten er immers voor de burgers en niet andersom.


Het is natuurlijk enorm krom dat alle Nederlanders de grote stijging van energieprijzen in 2022 nu uit de media hebben moeten vernemen. Dat is niet alleen een gemiste kans van de energieleveranciers maar zelfs nalatig te noemen richting hun klanten!


Prijsstijgingen zijn ongekend hoog Het gaat hier namelijk niet om zomaar een prijsstijging. Het betreft in heel veel gevallen prijsstijgingen van maar liefst 45% op de energierekening, Bij iedere normale commerciële onderneming is een zo hoge prijsstijging ondenkbaar!


De prijsstijging bestaat uit:

  • hogere belasting op gas (overheid)

  • hogere gasprijzen (inkoop energieleveranciers onder invloed van geo politiek)

  • hogere leveringskosten (energieleveranciers)

  • hogere netbeheerderskosten (netbeheerders)

Dat staat allemaal nog los van de koude winter van 2021 die er mede voor heeft gezorgd dat we allemaal flink meer gas zijn gaan verbruiken het afgelopen jaar.


Tegemoetkoming van de overheid De overheid heeft aangekondigd de mensen wat tegemoet te komen door de belasting op stroom tijdelijk te verlagen. Ondanks deze tegemoetkoming gaan de meeste Nederlanders nog steeds flink meer betalen. Het betreft namelijk een ‘belastingkorting per huishouden’ van zo’n 400 euro (al is dit totaal afhankelijk van het gebruik, hoe minder stroomverbruik hoe lager het voordeel en hoe meer stroomverbruik hoe hoger relatief gezien het voordeel omdat de belasting wat lager is).


Dit is natuurlijk een sigaar uit eigen doos, eerst valt de jaarlijkse energierekening zo’n 700 euro per huishouden hoger uit om daar vervolgens een belastingkorting van zo’n 400 euro tegenover te zetten. Dat betekent nog steeds en stijging van 300,- euro per jaar voor een gemiddeld houdhouden.


Daarnaast is er nog een tegemoetkoming van éénmalig 200 euro voor zo’n 800.000 huishoudens die moeten leven van een bijstandsuitkering.


EU plannen voor belasting op elektriciteit Overigens stemt het hoge belastingtarief op elektriciteit niet overeen met de plannen van de EU (waarvoor Diederik Samson verantwoordelijk is). Het plan was natuurlijk om iedereen in Europa van het gas af te halen (onderdeel van de Green Deal). Daarom zou de belasting op gas in stappen worden verhoogd en die op stroom worden verlaagd. Diederik Samson zei hierover op 13 januari 2020 tegen RTL-nieuws: “Elektriciteit wordt goedkoper als je de algemene belasting op energie wat lager zet”.


De belasting op gas is echter nu wel verhoogd (ondanks de gestegen prijzen) maar de belasting op stroom is niet verlaagd. Behalve dan door de ‘tijdelijke belastingtegemoetkoming’. Maar tijdelijk is niet permanent.


Dan is er nog het uitzetten van het Toonfrequentie signaal De energieleveranciers hebben ook nagelaten om Iedereen met een oude ferrarismeter (met een ronde draaischijf) te informeren over het feit dat het ‘toonfrequentiesignaal’ per 1 juli 2021 is uitgezet. Dat is het analoge signaal dat er voor zorgde dat uw elektriciteitsmeter automatisch om 23.00 u. ’s avonds en in de weekenden omschakelde naar het dal tarief.


Ook de netbeheerders hebben dit niet gemeld, en er is zeer weinig over verschenen in de media. Voor wie hier toch graag meer over willen weten, wij hebben er veel aandacht aan besteed in ons artikel “Is de Slimme Meter wel zo slim”.


Pas bij de jaarafrekening wordt dit gemeld door de energieleveranciers. Ook weer een enorme gemiste kans om hun klanten op een juiste wijze tijdig te informeren. Het betreft toch nog zo’n 27% van de huishoudens waar nog een oude elektriciteitsmeter in de meterkast hangt!


Energieleveranciers kom op voor de belangen van je klanten

Het blijft zeer opmerkelijk dat energieleveranciers wat ‘commerciële bedrijven zijn’ niet meer pogingen ondernemen om de prijs laag te houden en zo op te komen voor de belangen van hun klanten, en er tevens er veel meer aan doen om hun klanten tijdig en juist te informeren!

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page